Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin forener konvensjonell medisin med antroposofiens forståelse av og syn på mennesket og naturen. Antroposofisk medisin er en salutogenetisk (helsefremmende) tilnærming med fokus på mennesket som belivet, besjelet og beåndet vesen. Sentralt i det terapeutiske møte er erkjennelsen av hvert menneske som individualitet i sin spesielle biografiske situasjon.

Som behandlingssystem kombinerer antroposofisk medisin tradisjonelle og komplementærmedisinske diagnose- og behandlingsmetoder. Den gode samtalen har en viktig plass.

Antroposofisk medisin utøves av autoriserte leger, i samarbeid med spesielt utdannete sykepleiere og andre terapeuter, og brukes innen hele spekteret av sykdomstilstander og helseproblemer.

Mest kjent er integrativ kreftbehandling, særlig med mistelpreparater. 

Innen antroposofisk medisin anvendes antroposofiske, konvensjonelle og homøopatiske legemidler, samtaleterapi, eurytmi- og fysioterapi, musikk- og kunstterapi, og ulike massasjeteknikker som rytmisk- eller Presselmassasje.

Er det trygt? Informasjon om fortløpende evaluering av antroposofiske medisinske behandlinger finner du her.

Se filmene “The art of healing”, presentasjon av antroposofisk medisin, her.

update 4.11.2021 nlfam 2021