Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin ble stiftet 20.3.1982 av en gruppe norske leger, med formålet å fremme arbeidet med antroposofiske impulser i medisinsk forskning og praksis.

Les mer om historisk bakgrunn for utvikling av antroposofisk medisin som system her.

NLFAM er medlem av IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations).

Siden 2019 består NLFAMs styre av Arne Enge (leder), Gunvor Lunde, og Peter Skjetne (økonomi).

update 4.11.2021©nlfam 2021

web ansvarlig Anette Bender