Videreutdanning innen antroposofisk medisin

Informasjon om videreutdanning innen antroposofisk medisin, både for leger og andre helsearbeidere, finner du her.

Videreutdanning innen antroposofisk medisin blir arrangert som International Postgraduate Medical Training forskjellige steder i verden.

Videreutdanningen ble 2018 kvalitetssikret på årsmøtet av verdens antroposofiske legeforeninger gjennom enighet om et “International Core Curriculum“.

I Tyskland og Sveits finnes et rikholdig tilbud til videreutdanning innen antroposofisk medisin, både for leger og medisinstudenter, som heltids- eller deltidsutdanning. Mere informasjon her (Tyskland) og her (Sveits)

updated 4.11.2021 © NLFAM 2021