Antroposofisk medisin internasjonalt

Antroposofisk medisin praktiseres av leger over hele verden, med tyngdepunkt i Tyskland, Sveits, Italia, Frankrike, Holland. Aktuelt utøves antroposofisk medisin i 67 land, med hovedaktivitet i sentrale Europa og Brasil.

Kontaktadresser til de forskjellige legeforeninger finner du gjennom den internasjonale forening for antroposofiske legeforeninger IVAA.

updated 4.11.2021 © NLFAM 2021