NLFAM – Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin ble stiftet i 1982 av en gruppe norske leger, med formålet å fremme arbeidet med de antroposofiske impulser i forskning og praksis.

Antroposofisk medisin forener konvensjonell medisin med antroposofiens forståelse av og syn på mennesket og natur. Antroposofisk medisin er en salutogenetisk (helsefremmende) tilnærming med fokus på mennesket som besjelet og beåndet vesen. Sentralt i det terapeutiske møte er erkjennelsen av hvert menneske som individualitet i sin spesielle biografiske situasjon.