En oversikt over videreførende litteratur finner du på IVAA sin side her.

Den amerikanske legeforeningen for antroposofisk medisin, PAAM, har tatt initiativ til å samle engelskspråklig litteratur i AnthroMedLibrary.

Fagtidskriftet “Der Merkurstab” kommer ut på tysk med 6 tidskrift per år.

Som resultat av et omfattende dugnadsarbeid blant 161 leger i 15 land utkom “Vademecum” i 2008, og 2010 i utvidet engelsk opplag. 1297 indikasjoner for 492 antroposofiske legemidler er beskrevet etter klinisk erfaring og review. Vademecum oppdateres fortløpende.

Anthromedics, den nye plattformen for antroposofisk medisin, tilbyr tilgang til det nyeste innen antroposofisk medisin på engelsk, tysk og spansk.

Et ofte brukt argument mot antroposofisk medisin er at det ikke foreligger forskning – hvordan forholder dette seg? Se selv her.

Aktuelle artikler om forskning innen antroposofisk og integrativ medisin finner du her, og et arkiv med tidligere studier kan utforskes her

Det vises også til det nye tidskriftet “Global Advances in Health and Medicin” som ser pluralisme innen medisin som sin misjon.

Et online- programm for å lære om mistelbehandling finner du her. Programmet er kun for leger, og krever registrering hos DocCheck eller Helixor for å kunne få tilgang.

updated 2.9.2016 © NLFAM 2016