Litteratur og info

Oversatt til norsk er dr.med Volker Fintelmanns bok “Intuitiv medisin“.

En oversikt over videreførende litteratur finner du her.

Den amerikanske legeforeningen for antroposofisk medisin, PAAM, har tatt initiativ til å samle engelskspråklig litteratur i AnthroMedLibrary.

Fagtidskriftet “Der Merkurstab” kommer ut på tysk, med delvis oversettelse til engelsk, med 6 tidskrift per år.

Som resultat av et omfattende dugnadsarbeid blant leger i nærmere 20 land utkom “Vademecum” i 2008, siden i fransk, spansk, italiensk, og senest 2019 i utvidet engelsk opplag. 1778 indikasjoner for 627 antroposofiske legemidler er beskrevet etter klinisk erfaring og review. Vademecum oppdateres fortløpende.

Anthromedics, den nye plattformen for antroposofisk medisin, tilbyr tilgang til det nyeste innen antroposofisk medisin på engelsk, tysk og spansk.

Et ofte brukt argument mot antroposofisk medisin er at det ikke foreligger forskning – hvordan forholder dette seg? Se selv her.

Det vises også til tidskriftet “Global Advances in Health and Medicin” som ser pluralisme innen medisin som sin misjon.

Et online- programm for å lære om mistelbehandling finner du her. Programmet er kun for leger, og krever registrering hos DocCheck eller Helixor for å kunne få tilgang.

updated 4.11.2021 © NLFAM 2021