forskning innen antroposofisk medisin

Forskningsresultater innen antroposofisk medisin er, som all forskning innen komplementærmedisin, kvalitativ forskjellig fra “gullstandarden” innen forskning som forutsetter store randomiserte dobbelblind-undersøkelser. Av den grunn blir resultatene heller ikke representert i de store bibliotekene som f. eks. Cochrane, og dermed usynliggjort. Dette igjen blir gjerne tolket som om det ikke finnes god nok forskning innen antroposofisk medisin.

Dette kan du undersøke selv ved å følge lenkene:

Omfattende informasjon om forskning og forskningsresultater finner du på IVAAs sider om “research”.

Oppdatert og grundig informasjon om forskning og forskningsresultater for mistelbehandling ved kreftsykdom finnes på siden www.mistel-therapie.de.

På PubMed er per idag 428 Studier til mistel-behandling tilgjengelige.

Siden til The National Cancer Institute i USA gir grundig informasjon om mistelterapi både til helsepersonell og til pasienter.

update 4.11.2021 © NLFAM 2021