The System of Anthroposophic Medicine

Antroposofisk medisin som system er beskrevet i dokumentet “The System of Anthroposophic Medicine”

Informasjon på engelsk finner du her.

Antroposofiske sykehus

Store sykehus med akuttmedisinsk ansvar er i Berlin Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe , i Herdecke Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, og Filderklinik utenfor Stuttgart (også med ansvar for flyplassen).

Informasjon om flere sykehus og behandlingssteder i Europa finner du her

Antroposofiske legemidler

Hva er et antroposofisk legemiddel?

Ifølge tysk lov defineres “Antroposofisk legemiddel” som et medisinsk produkt som er utviklet i følge antroposofisk kunnskap om menneske og naturen, fremstilt etter prosedyrer beskrevet i den europeiske farmakopoe om homøopatiske legemidler, som i september 2013 ble utvidet med et kapittel om spesielle antroposofiske fremstillingsmetoder.

Dette kan du lese mere om på IAAP (Internasjonale Antroposofiske farmasøyters forening) sin side her.

Antroposofiske medikamenter er fremstilt med utgangsstoffer fra mineral-, plante- og dyreriket etter spesielle metoder. De kan anvendes både utvendig i form av salver og omslag, innvendig i form av tabletter, dråper, pulver og globuli, og injiseres under huden. De fleste av medikamentene foreligger i fortynninger over D3 slik at de ikke inneholder giftige substanser.

Bivirkninger ved bruk av antroposofiske medikamenter forekommer i liten grad, de fleste er knyttet til injeksjon av mistelpreparater som kan gi en ufarlig (og ønsket) lokal hudreaksjon ved innstikksstedet. Antroposofiske medikamenter kan ubetenkelig kombineres med konvensjonelle medikamenter.

Så langt er ingen antroposofiske medikamenter registrert i Norge pga lav omsetning som gjør det ulønnsomt for produsentene å betale registreringsgebyret i Norge. Imidlertid kan de forskrives av legen på registreringsfritak. Norges Naturmedisinsentral er importør av antroposofiske legemidler, som sender videre til alle Norges apotek.

updated 4.11.2021 © NLFAM 2021