The System of Anthroposophic Medicine

The System of Anthroposophic Medicine

Antroposofisk medisin som system er beskrevet i dokumentet “The System of Anthroposophic Medicine”

En kortfattet brosjyre finner du her

Antroposofiske sykehus

I Skandinavia er Vidarkliniken utenfor Stockholm eneste sykehus med tilbud om antroposofisk medisinsk behandling.

Store sykehus med akuttmedisinsk ansvar er i Berlin Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe , i Herdecke Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, og Filderklinik utenfor Stuttgart (også med ansvar for flyplassen).

Indremedisinske sykehus i Sydtyskland, med store onkologiske (-kreft) avdelinger er
Klinik

Antroposofiske legemidler

Hva er et antroposofisk legemiddel?

Ifølge tysk lov defineres “Antroposofisk legemiddel” som et medisinsk produkt som er utviklet i følge antroposofisk kunnskap om menneske og naturen, fremstilt etter prosedyrer beskrevet i den europeiske farmakopoe om homøopatiske legemidler, som i september 2013 ble utvidet med et kapittel om spesielle antroposofiske fremstillingsmetoder.

Dette kan du lese mere om her, og på IAAP (Internasjonale Antroposofiske farmaseuters forening) sin side her.

Antroposofiske medikamenter er fremstilt med utgangsstoffer fra mineral-, plante- og dyreriket etter spesielle metoder. De kan anvendes både utvendig i form av salver og omslag, innvendig i form av tabletter, dråper, pulver og globuli, og injiseres under huden. De fleste av medikamentene foreligger i fortynninger over D3 slik at de ikke inneholder giftige substanser.

Bivirkninger ved bruk av antroposofiske medikamenter forekommer i liten grad, de fleste er knyttet til injeksjon av mistelpreparater som kan gi en ufarlig (og ønsket) lokal hudreaksjon ved innstikksstedet. Antroposofiske medikamenter kan ubetenkelig kombineres med konvensjonelle medikamenter.

Så langt er ingen antroposofiske medikamenter registrert i Norge pga lav omsetning som gjør det ulønnsomt for produsentene å betale registreringsgebyret i Norge. Imidlertid kan de forskrives av legen på registreringsfritak, og mange kan kjøpes på apotek uten resept frem til januar 2017 da nåværende ordning utløper. Norges Naturmedisinsentral er importør av antroposofiske legemidler, som sender videre til alle Norges apotek, og tilgjengeligheten på NNS sitt lager kan sees her.

updated 2.9.2016 © NLFAM 2016