Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin forener konvensjonell medisin med antroposofiens forståelse og syn av mennesket og naturen. Antroposofisk medisin er en salutogenetisk (helsefremmende) tilnærming med fokus på mennesket som belivet, besjelet og beåndet vesen. Sentralt i det terapeutiske møte er erkjennelsen av hvert menneske som individualitet i sin spesielle biografiske situasjon.

Som behandlingssystem kombinerer antroposofisk medisin tradisjonelle og komplementærmedisinske diagnose- og behandlingsmetoder. Den gode samtalen har en viktig plass.

Antroposofisk medisin utøves av autoriserte leger, i samarbeid med spesielt utdannete sykepleiere og andre terapeuter, og brukes innen hele spekteret av sykdomstilstander og helseproblemer.

Mest kjent er integrativ kreftbehandling med mistel, les mere her.

Innen antroposofisk medisin anvendes antroposofiske, konvensjonelle og homøopatiske legemidler, samtaleterapi, eurytmi- og fysioterapi, musikk- og kunstterapi, og ulike massajeteknikker som rytmisk- eller Presselmassasje.

Er det trygt? Informasjon om fortløpende evaluering av antroposofiske medisinske behandlinger finner du her.

Aktuelt

© 2017 NLFAM   Design by LiliO